·

FILOSOFI

· PSYKOLOGI · LEDELSE · MARKEDSFØRING
 
 

Filosofi

Folkenes lov

Folkenes lovI ”En reformulering av ideen om offentlig fornuft” forklares hvorfor de begrensninger som følger av offentlig fornuft kan gis tilslutning fra folk som støtter religiøse eller ikke-religiøse omfattende syn. Begrepet offentlig fornuft ble første gang diskutert i Political Liberalism (1993). I ”En reformulering av ideen om offentlig fornuft” redegjør Rawls detaljert for hvordan rimelige borgere kan anse et moderne liberalt konstitusjonelt demokrati som legitimt, selv om de samme borgere på religiøst, filosofisk eller moralsk grunnlag ikke aksepterer en liberal omfattende doktrine, lik doktrinene formulert av Kant, Mill eller Rawls’ egen ”Rettferdighet som rimelighet” presentert i A Theory of Justice (1971).

I ”Folkenes lov” utvides ideen om en sosial kontrakt til Folkenes samfunn, og det stilles opp generelle prinsipper som kan og bør aksepteres både av liberale og ikke-liberale samfunn som standard for hvordan deres atferd overfor hverandre skal reguleres. Det trekkes opp et viktig skille mellom grunnleggende menneskerettigheter og rettigheter som innehas av hver enkelt borger i et liberalt konstitusjonelt demokrati. Vilkårene for slike demokratiers rett til å gå til krig mot ”røverstater” undersøkes. Essayet inneholder også en diskusjon om moralske grunner for å yte assistanse til ikke-liberale samfunn som er belastet med ufordeltaktige politiske eller økonomiske betingelser.

Forfatter: John Rawls

Pil Pris: kroner 370,- Pil Velg antall

Hva er meningen?

Har vi virkelig fri vilje? Hvorfor skulle vi være moralske? Hva er relasjonen mellom våre sinn og våre hjerner? Er det noe liv etter døden? Hva skal vi føle om døden? Kan noe vi gjør med livet vårt virkelig bety noe? Og betyr det noe hvis det ikke betyr noe?

Dette er de uutømmelige spørsmålene vi stiller oss selv, og Nagel prøver dem ut, sammen med andre lignende spørsmål – tankefullt, klart og med humor - og argumenterer med at den beste måten å lære filosofi på, er å forholde seg til problemene etter hvert som du møter dem.

Hva er meningen? demonstrerer at filosofi ikke er noe innholdsløst studie, men en uunnværlig nøkkel til forståelse av våre liv. Boken utfordrer oss til å tenke hardt og klart, til å stille spørsmål, til å prøve ut våre ideer og reise innsigelser mot dem, med andre ord, til å bli filosofer selv.

”Forfatteren er velsignet med en sjelden evne i sitt fag. Han kombinerer strenghet med humor og variert tilnærming med enkle uttrykk. Det beste med boken er at den presenterer de sentrale problemer innen filosofien for nybegynneren uten den avskrekkende mengden av navn og ism-er” - The Times

”eksemplarisk skrivekunst om de sentrale spørsmål innen filosofien” - Guardian

THOMAS NAGEL er professor i filosofi og jus ved New York University. Noen av hans tidligere bøker er: The View from Nowhere (1986), Equality and Partiality (1991), og The Last Word (1996). Han har blitt høyt verdsatt for sin evne til å kombinere ”dybde og klarhet … med det enkle uttrykk” (Times Literary Supplement).

Forfatter: Thomas Nagel

Pris: kroner 240,- Velg antall

 

Kundeinformasjon

Kundenummer

Firma

Navn*

Postadresse*

Postnr/sted*

Leveringsadresse

Telefon*

E-post*

Kommentarer

*) Må fylles ut

Informasjon

Porto kommer i tillegg. Faktura blir sendt sammen med varene.


Sikkerhetssjekk

Bildebekreftelse

Skriv inn tegnene fra bildet over, og trykk på "Send bestilling"


 

Telefon: 93 06 44 80

Lyder Sagens Gate 22
0358 Oslo